Loading...
 
Hur Simutrans kan tala svenska

Texter i SimutransTexterna i Simutrans är fördelade över ett flertal filer och kataloger.

Texterlink


Hjälptexterlink


De svenska hjälptexterna hittar du i katalogen simutrans/text/sv.
Dessa är enkla textfiler som stödjer vissa HTML-element.


Element
Visas som
Betydelse
Text   är fönstertitlen

Text

Text
  understruken text (rubrik)
Text
Text
  röd text
Text
Text
  vit text
Text   gul textskuggning

    Radbrytning

Text

  Paragraf
Text
Text
  Länk till annan hjälpfil


Toppen

Programtexterlink


Programtexterna återfinns i katalogen simutrans/text. Filerna för svenska texter heter sv.tab.

Filerna är uppbyggda tvåradigt och använder sig av Unix-radbrytningar. Fr. o. m version 102.2 kan även Windows-radbrytningar användas.

På den första raden står alltid beteckningen som programmet använder sig av.
På den andra raden står den text som skall visas för denna beteckning.

Teckenföljden \n anger radbrytning.

Tecknet # i början av en rad markerar denna rad som en kommentar.

Programtexterna skall översättas med hjälp av SimuTranslator.

Toppen

Paksettexterlink


Paksettexterna återfinns i katalogen simutrans/[PAKSET]/text. Filerna för svenska texter heter sv.tab.

Filerna är uppbyggda tvåradigt och använder sig av Unix-radbrytningar. Fr. o. m version 102.2 kan även Windows-radbrytningar användas.

På den första raden står alltid beteckningen som programmet använder sig av.
På den andra raden står den text som skall visas för denna beteckning.

Teckenföljden \n anger radbrytning.

Tecknet # i början av en rad markerar denna rad som en kommentar.

Paksettexterna skall översättas med hjälp av SimuTranslator.

Industritexterlink


Vad gäller texterna som beskriver industrier (factory_[Industrienamn]_details) finns ett undantag. I dessa texter kan man inte använda \n för att ange radbrytning, utan man måste istället strukturera texten med hjälp av HTML-elementen <br/> (radbrytning) och <p> </p> (stycke).

Dessutom kan följande HTML-element användas


Element
Visas som
Betydelse
Text   är fönstertiteln

Text

Text
  understruken text (rubrik)
Text
Text
  röd text
Text
Text
  vit textToppen

Tilläggstexter (addons)link


Tillägg (addons) kan använda sig av ytterligare tab-filer.

Filerna är uppbyggda tvåradigt och använder sig av Unix-radbrytningar. Fr. o. m version 102.2 kan även Windows-radbrytningar användas. Filnamnen måste börja på förkortningen för relevant språk (för svenska se_) och placeras i katalogen simutrans/[PAKSET]/text.

På den första raden står alltid beteckningen som programmet använder sig av.
På den andra raden står den text som skall visas för denna beteckning.

Teckenföljden \n anger radbrytning.

Tecknet # i början av en rad markerar denna rad som en kommentar.


SimuTranslatorlink


SimuTranslator återfinns på URL:en translator.simutrans.comlink-external.

För att kunna arbeta med SimuTranslator krävs ett användarkonto. Man kan få ett sådant genom att fråga prissi på forumet.

Man kan också ställa en begäran på wiki:n, och om denna åtföljs av en giltig epostadress, så vidarebefordas den.

Toppen

Rate this page:

Contributors to this page: Makie , Frank and system .
Page last modified on Sunday December 26, 2021 11:29:56 CET by Makie.

Online Users

9 online users

Newest Forum Posts

No records to display