Loading...
 

Dialogerna Läs in och Spara

Simutrans version 102.2

Dialogen "Läs in"link
OBS: I denna dialog krävs inte någon bekräftelse av ditt val. Om du öppnar ett sparat spel kommer ditt nuvarande spel att går förlorat om du inte först har sparat det

När du öppnar inläsningsdialogen visas en lista över tillgängliga sparade spel. De sparade spelen är grupperade efter objektmodul, med de spel som tillhör den objektmodul du just nu har aktiv överst. När du klickar på ett namn läses spelet in och startas.

Genom att klicka på X raderar du det sparade spel som står på samma rad. Observera att detta stänger dialogen, och om du vill läsa in ett annat sparat spel, så får du öppna upp den igen.

Load dialogue in Swedish

Used on sv_SaveLoadDialogue


Toppen


Dialogen "Spara"link


OBS: I denna dialog krävs inte någon bekräftelse av ditt val; när du klickar på ett redan sparat spel så skrivs detta över.

För att spara ett spel så skriver du in ett namn i textfältet och bekräftar med Enter. Om du redan läst in ett sparat spel när du vill spara igen, så är det aktiva spelets namn redan inmatat i textfältet.

Under textfältet finns en lista över redan sparade spel, dessa är grupperade efter den objektmodul som de hör ihop med, och med den objektmodul du just nu har aktiv överst. Om du vill skriva över ett av de sparade spelen, så klickar du helt enkelt på namnet på det spelet. Spel som har autosparats, har Autosave som del av sitt namn.

Genom att klicka på X raderar du det sparade spel som står på samma rad. Observera att detta stänger dialogen, och om du vill läsa in ett annat sparat spel, så får du öppna upp den igen.

Save dialogue with Swedish translation

Used on sv_SaveLoadDialogue


Toppen


AutosavelinkFör att aktivera autosave ändrar man i filen simuconf.tab (tysk sida), som finns i underkatalogen config till respektive objektmodulkatalog, vilka i sin tur finns i Simutrans-katalogen; t ex simutrans/pak128/config. Vissa objektmoduler (t ex pak.german) har autosave aktiverat som förval, men du kan själv både aktivera eller avaktivera detta genom att ändra i denna fil.

Jfr nedanstående utdrag (ännu ej översatt)
Toppen


Dialogen "Läs in scenario"linkOBS: I denna dialog krävs inte någon bekräftelse av ditt val. När du valt ett scenario att läsa in kommer osparade ändringar av ditt pågående spel att gå förlorade.


I denna dialog kan du välja mellan de olika scenarier som hör ihop med aktiv objektmodul. Välj scenario genom att klicka på namnet.

Genom att klicka på X raderar du det scenario som står på samma rad. Observera att detta stänger dialogen och du får öppna den igen om du vill läsa in något annat scenario.

Load scenario dialogue in Swedish

Used on sv_SaveLoadDialogue
Toppen

Rate this page:

Contributors to this page: Frank and system .
Page last modified on Monday December 19, 2022 19:40:45 GMT-0000 by Frank.

Page discussion

There are no discussions currently on this page Start discussion

Online Users

40 online users

Newest Forum Posts